Valsartan: kullanım talimatları. İlaç "Valsartan" - analogları ve incelemeleri

valsartan kullanım talimatları
"Valsartan" denilen bir ilaçUygulama, periferal vazodilatatörlerin farmakoterapötik grubunda yer alan bir kombine ajan olarak karakterize edilir. Bu ilacın kullanımı hastanın vücudu üzerinde belirgin bir hipotansif etkiye sahiptir. Ayrıca, bu ilaç, AT reseptörleri üzerinde seçici bir antagonistik etkiye sahiptir.1Uygulama sürecinden sorumlu olananjiyotensin II. Ek olarak, karakteristik bir diüretik etki, insan vücudu üzerinde "Valsartan" gibi kombine bir ajan olabilir. Bu ilacın analogları - kapsüller "Diovan", "Exforge", "Tantordio" ve "Valsakor" - benzer özelliklere sahiptir.

Farmakolojik etkinin özellikleri

valsartan analogları

Farmakolojik özelliklerine gelinceBu antihipertansif ilacın, daha sonra sözde anjiyotensin II reseptörlerinin spesifik bir antagonisti olması, etkili bir şekilde AT'yi bloke eder.1reseptörler ve plazma konsantrasyonunu artırıranjiyotensin II. Bu durumda, ilaç "Valsartan" (kullanım talimatı onun tarafından açıklanmaktadır) anjiyotensin dönüştürücü enzimi inhibe etmez. Ayrıca AT'ye göre herhangi bir agonistik aktivitesi yoktur.1reseptörleri. Diğer şeylerin yanı sıra, orijinal "Valsartan", kardiyovasküler sistemin normal düzenlenmesi için son derece önemli olan diğer hormonların iyon kanallarını ve reseptörlerini engellemez. Ayrıca, bu ilacın kan plazmasındaki tiroglobulin, ürik asit, toplam kolesterol ve glikoz seviyesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Ilacın farmakokinetiği

Böyle bir şeyin farmakokinetiğinden bahsedersekbir ilaç "Valsartan" olarak antihipertansif ilaç, daha sonra, bir kural olarak, emilim derecesi bireysel farklılıklara bağlı olmasına rağmen, çok hızlı bir şekilde sindirim yolu, sindirim sonrası emilir.

valsartan orijinal ilaç

Bu durumda belirgin antihipertansif etki,bir kural olarak, ilacın tek bir dozunu aldıktan sonra yüz yirmi dakika sonra gözlenmeye başlar ve maksimum terapötik etki, dört ila altı saat boyunca ortalama olarak elde edilir. Bu ilacın mutlak biyoyararlanımı% 22'nin biraz üzerindedir. Sırasıyla, kan proteinlerine (esas olarak albümin) bağlanma% 94-98'dir. Kompozisyonu doğrudan etki eden "Valsartan" ilacın plazma klirensi yaklaşık 2 l / saattir. Bu antihipertansif ajan esas olarak dışkıyla (yaklaşık% 70) ve çok daha az oranda idrarla atılır. Üretici ayrıca safra kanalı tıkanıklığı veya safra sirozu durumunda bu ilacın EAA'sının ortalama olarak iki kat arttığını vurguluyor. İlacın seyri ile farmakokinetik özellikler ve parametrelerde hiçbir değişiklik gözlenmez.

Tıbbi ürünün tanımı

valsartan bileşimi

Antihipertansif bir ilaç üretilir."Valsartan" (herbir pakette kullanılması zorunlu olan talimatlar) bir film kabuğunun kapladığı tabletler formunda ve beyaz bir toz formundadır. Bu madde, alışılmış suda çözünmez ve metanol ve etanol içinde kolayca çözünür. Bu ilacın moleküler ağırlığı yaklaşık 430-435'tir. Bu vazodilatatörün bileşimi için, içindeki ana etkili elementler bir anjiyotensin II reseptör bloker ve bir tiyazid diüretik içerir.

Ilacın kapsamı

Tabletler için "Valsartan" talimatlarını alınUygulama, temel olarak, kronik bir kalp yetmezliği ya da hipertansiyon formundan muzdarip kişilere karmaşık tedavi denilen bileşimin uygulanmasını önerir.

valsartan yorumlar

Ayrıca, bu antihipertansif ajanAkut miyokard enfarktüsünün (komplike sistolik ventrikül disfonksiyonu veya sol ventrikül yetmezliği dahil) hayatta kalmasını iyileştirmek için kullanıldığı belirtilmektedir. Geleneksel diüretik kullanan kalp hastalıkları olan hastalar da sıklıkla bir ilaç "Valsartan" reçete edilir. Bu aracın analogları, yukarıdaki tüm durumlarda da kullanılabilir.

Ilacın dozajı

Bu antihipertansif ilacı alDoktorlar, kural olarak, sırasıyla, seksen ya da kırk miligram için günde bir ya da iki kez tavsiye ederler. Gerekli terapötik etkinin yokluğunda, günlük doz artırılabilir. Bununla birlikte, bunu yavaş yavaş ve sadece ilgili doktorun reçetesinde yapmak gereklidir. Bu ilacın maksimum dozu üç yüz yirmi miligramdır.

Kullanım için kontrendikasyonlar listesi

Bu vazodilatatörü kullanuzmanlar, bileşenlerinden herhangi birine bireysel duyarlılığı arttıkça, kategorik olarak tavsiye etmemektedirler. Yerleşik alerjik reaksiyon ile, Valsartan tabletleri almaktan kaçınmak için de yararlıdır. Orijinal ilaç da onsekiz yaşına ulaşmamış hastalara alınmamalıdır. Bu son durum, bu gibi antihipertansif ilaç kullanımının güvenliğinin tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Hamilelik sırasında uygulama

orijinal valsartan

Kadınlara ilaç "Valsartan" reçetebir çocuk ayı, kesinlikle kontrendikedir. Organize tıbbi araştırmalardan elde edilen veriler, bu antihipertansif ilacın fetus üzerinde oldukça yüksek yan etki riskini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, başka, daha güvenli ilaçların kullanılamaması veya daha az etkili olması durumunda hayatı tehdit eden ciddi bir hastalık durumunda, bu vazodilatatör ilacın kullanımına izin verilir. Ayrı bir şekilde, bu ürünü anne sütüyle yeni doğan bir bebeğin beslenmesi sırasında kullanmanın kabul edilemezliği hakkında söylenmelidir.

Olası yan etkiler

Böyle bir antihipertansif ilacın amacı,"Valsartan" olarak, oldukça şiddetli baş ağrılarına, baş dönmesine, öksürüğe ve güçsüzlüğe neden olabilir. Ayrıca mide bulantısı, ishal, hiperkalemi, senkop ve uykusuzluk yaygındır. Karın ağrısı, vertigo, nötropeni, trombositopeni, artralji, sırt ağrısı, miyalji, asteni ve ödem de benzer şekilde Valsartan almanın bir sonucu olarak görülebilir. Daha önce kullanmış olan hastalardan alınan geri bildirimler, aynı zamanda, farenjit, rinit, sinüzit, çeşitli viral enfeksiyonlar ve üst solunum yolunu etkileyen enfeksiyonların gelişme riskini de ortaya koymaktadır. Diğerlerinin yanı sıra, birçok insanda hiperbilirubinemi, hematokrit, hiperreatinemiemi, üre azot indeksinde artış ve hemoglobin azalması vardır. Ek olarak, her zaman vazodilatatör "Valsartan" ın ve potasyum tutucu diüretiklerin grubundan alınan ilaçların eş zamanlı kullanımının hiperkaleminin gelişmesine neden olabileceği unutulmamalıdır. İlacın aşırı dozlanması durumunda, bradikardi, taşikardi veya hipotansiyon gibi koşullar gözlenebilir.

Temel önlemler

valsartan ilaç

Sonuç olarak, bu söylenmelidir ki, Son derece dikkatli gerekli ve sadece sodyum eksikliği olan antihipertansif ilaçlar hastaların, böbrek işaretli rahatsızlık sıkı tıbbi kontrol atama alımı altında renal arter veya Dolaşan kan hacminin belirgin bir azalma ikili darlığı sözde. Bu öncelikle bir hastanın arteriyel hipotansiyonunu geliştirme riski yüksektir. Ayrıca, biliyer siroz veya karaciğer şiddetli hastalıklardan muzdarip kişiler için özel önem vermelisiniz. Renal arter darlığı olan hastalar üre nitrojen konsantrasyonu ve serum kreatinin içeriği üzerinde sürekli kontrol gerektirir. Aynı zamanda, kendisi için özel bir önem potasyum tutucu diüretikler, özel kalisodergaszczye potasyum katkıları veya ilaçlar alan, safra yolu tıkanıklığı olan hastalarda gerektirir. Son olarak, son derece dikkatli, çalışmaları herhangi araçların sürüş ilgilidir antihipertansif ilaç "Valsartan" insanları kullanılmalıdır ve mesleği olanlar doğrudan dikkat yüksek konsantrasyon ile arabirim.

İlgili haber